Grupo de investigación multidisciplinar

Atalaia

Por unha escola mellor
EDUCACIÓN
Por unha sociedade mellor
Patrimonio
QUEN SOMOS

Somos un grupo de investigación multidisciplinar integrado por profesionais diversos pertencentes ao mundo universitario e non universitario (profesores de universidade, mestres de educación infantil e primaria, profesores de secundaria, orientadores de primaria e secundaria, formadores de formadores, inspectores escolares e asesores técnicos), con diferentes experiencias académicas e inquietudes socio-educativas comúns e que buscan sinerxías para construír unha escola e unha sociedade mellor.

INTEGRANTES

LIÑAS DE TRABALLO


Formación e desenvolvemento
profesional do profesorado
Inclusión
socioeducativa
Patrimonio
documental
Educación
patrimonial
QUE OFRECEMOS


Asesoramento

Asesoramento e apoio a centros e comunidade educativa

Estudos

Estudos e servizos técnicos a institucións e axentes socio-educativos

Formación

Formación psicopedagóxica a profesionais da formación

Recursos

Recursos formativos a profesionais en activo e en formación

Asesoramento, estudos e servizos técnicos, formación psicopedagóxica e recursos formativos
NOVAS
+
Máster Propio en Orientación Laboral

La orientación laboral es una actividad profesional que, en los últimos años ha experimentado un gran auge, como consecuencia de la apuesta de las entidades públicas por las políticas activas de empleo, tanto en la Unión Europea, como en España. Como consecuencia se recurre, cada vez en mayor medida, a la contratación de profesionales en el ámbito de la orientación laboral. Este Máster Propio responde a esa necesidad, ofreciendo una preparación especializada a aquellos estudiantes y profesionales interesados en esta profesión.

+
Entregan en Taboada o premio de investigación Condado de Pallares, concedido a tres chantadinos

Tamara González, Xosé Méndez e Claudio Otero realizaron un estudo histórico sobre a Chantada do século XVIII. O xurado desta edición estivo formado por Carlos Baliñas, investigador e profesor da Facultade de Humanidades do Campus de Lugo; Gonzalo Fernández, decado da mencionada facultade; Fernando Arribas, responsable de Difusión da rede museística provincial e Benigno Lázare, secretario da asociación organizadora, que actuou como secretario con voz e sen voto.

LA VOZ DE GALICIA, 28/11/19
+
El nuevo decano defiende la ligazón de Humanidades con la ciudad

"A Facultade de Humanidades é en certa medida depositaria e dá continuidade á tradición dos estudos e da formación de corte humanística que comezaron a impartirse na cidade de Lugo a cabalo dos séculos XV e XVI e cuxo nacemento ten unhas raíces parellas ao da propia USC", recordó en su discurso.

EL PROGRESO, 17/10/19

23

Congresos

1

Patentes

186

Publicacións

1

Teses

2

Tesinas

23

Proxectos