Grupo de investigación multidisciplinar

Atalaia

Por unha escola mellor
EDUCACIÓN
Por unha sociedade mellor
Patrimonio
QUEN SOMOS

Somos un grupo de investigación multidisciplinar integrado por profesionais diversos pertencentes ao mundo universitario e non universitario (profesores de universidade, mestres de educación infantil e primaria, profesores de secundaria, orientadores de primaria e secundaria, formadores de formadores, inspectores escolares e asesores técnicos), con diferentes experiencias académicas e inquietudes socio-educativas comúns e que buscan sinerxías para construír unha escola e unha sociedade mellor.

INTEGRANTES

LIÑAS DE TRABALLO


Formación e desenvolvemento
profesional do profesorado
Inclusión
socioeducativa
Patrimonio
documental
Educación
patrimonial
QUE OFRECEMOS


Asesoramento

Asesoramento e apoio a centros e comunidade educativa

Estudos

Estudos e servizos técnicos a institucións e axentes socio-educativos

Formación

Formación psicopedagóxica a profesionais da formación

Recursos

Recursos formativos a profesionais en activo e en formación

Asesoramento, estudos e servizos técnicos, formación psicopedagóxica e recursos formativos
NOVAS
+
El nuevo decano defiende la ligazón de Humanidades con la ciudad

"A Facultade de Humanidades é en certa medida depositaria e dá continuidade á tradición dos estudos e da formación de corte humanística que comezaron a impartirse na cidade de Lugo a cabalo dos séculos XV e XVI e cuxo nacemento ten unhas raíces parellas ao da propia USC", recordó en su discurso.

EL PROGRESO, 17/10/19
+
Toma de posesión do novo decano de Humanidades

Gonzalo Francisco Fernández Suárez substitúe no cargo a Isabel González

LA VOZ DE GALICIA, 16/10/19
+
“A Facultade de Humanidades dá continuidade á tradición da formación humanística en Lugo”, di o decano Gonzalo Fernández

O reitor Antonio López salienta a “transversalidade” como unha das fortalezas da Facultade de Humanidade no acto de toma de posesión do novo equipo de dirección

XORNAL DA USC, 16/10/19

23

Congresos

1

Patentes

186

Publicacións

1

Teses

2

Tesinas

23

Proxectos